Projecten

Diversiteit binnen een specialisme.

Bucaris is gespecialiseerd in de financiele sturing van de (her)ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Ondanks een duidelijke focus blijkt dit toch een complex en divers werkveld, waarbij Bucaris met veel plezier en interesse werkt aan een breed scala van opdrachten.

Om een beeld te schetsen van het werkveld van Bucaris word hieronder een beknopte doorsnede van projecten gegeven welke door Bucaris worden/zijn uitgevoerd:

 

Nevenwerkzaamheden

 

Bucaris is in eerste instantie een adviesbureau, maar we vinden het ook belangrijk en interessant om breder bezig te zijn. Daarom is Bucaris ook actief op de volgende terreinen:

 

Cursussen op maat

Met enige regelmaat worden wij gevraagd om een cursus of praktijkdag te verzorgen op het gebied van de financiële sturing van ruimtelijke ontwikkelingen. We stemmen daarbij de inhoud van zo’n cursus of praktijkdag altijd af op de achtergrond van de cursisten en de wensen van de opdrachtgever.

 

Productontwikkeling

Het werkveld van Bucaris is continue aan veranderingen onderhevig. Bucaris speelt daarop in door zelf of in samenwerking nieuwe producten te ontwikkelen. Momenteel wekt Bucaris aan tools voor:

 

Maatschappelijke  verantwoord ondernemen
In de advisering van Bucaris neemt de maatschappelijke component een prominente plaats in. Bucaris vindt de maatschappelijke waarde belangrijk en wil daar ook graag zelf een bijdrage aan leveren. Zodoende zetten wij ons momenteel in als: