Werkwijze

Bucaris stuurt op waardecreatie!

De uitdagende combinatie van een toenemende complexiteit, afnemende verdiencapaciteit, hogere investeringskosten, grotere risico’s en tegelijkertijd een groeiende behoefte aan kwaliteit en maatwerk forceren de overheid en markt bij gebiedsontwikkeling te zoeken naar bredere vormen van waardecreatie.

In de huidige markt zijn het opstellen van een sluitende businesscase en het verantwoord beheersen van risico’s de grootste uitdagingen voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

 

Hier ligt de passie van Bucaris. Wij hebben onze sporen verdiend bij de spelers zowel aan de kant van de (semi)overheid als bij verschillende marktpartijen en kunnen daardoor over grenzen heen stappen. Wij houden daarbij altijd de focus op het doel en de financiële sturing van ruimtelijke ontwikkelingen. De tijden hiervoor zijn drastisch veranderd. De risico’s zijn enorm toegenomen terwijl de rendementen flink onder druk staan.

 

Dit betekent dat een andere manier van werken noodzakelijk is. Wij werken daarom graag samen aan een integrale benadering van de verschillende deelprocessen, de verschillende belangen van de share- en stakeholders in de verschillende ontwikkelfasen. Daarin koppelen we het financiële rendement aan het maatschappelijke rendement om financieel ook ruimte te geven aan de toenemende kwaliteits- en duurzaamheideisen. Een continue beheersing van de risico’s en de cashflows is hierbij onontbeerlijk, maar ook het bewaren van voldoende flexibiliteit in de processen om snel te kunnen in spelen op veranderende omstandigheden en kansen die zich voor doen. Om deze processen goed te kunnen beheersen zorgen wij voor een actueel inzicht in het verloop van de cashflow, de ontwikkeling van het rendement en de openstaande kansen en risico’s.